Pravno obvestilo

Za namene tega pravnega obvestila je spletna stran skup podstrani na naslovu www.Mornar.net.
Vse pravice so pridržane. Informacije in gradiva na elektronskem naslovu www.Mornar.net so zaščitene s pravicami intelektualne lastnine družbe Avtonet d.o.o. ali pravnih subjektov, katerih vsebine so vključene v www.Mornar.net.
Omejitev odgovornosti - splošno
Vse informacije, gradiva in podatki na www.Mornar.net so informativne narave. Družba Avtonet, d.o.o. se bo trudila za optimalno delovanje www.Mornar.net, vendar ne prevzema nikakršnih odgovornosti in garancij za nemoteno uporabo www.Mornar.net. Vsi uporabniki uporabljajo www.Mornar.net na lastno odgovornost. Niti družba Avtonet d.o.o., niti katerakoli druga fizična ali pravna oseba, ki je sodelovala pri ustvarjanju, nastanku in izdelavi www.Mornar.net ali še sodeluje pri nadgradnjah in novih informacijah in gradivih, ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij in gradiv in oglasov na www.Mornar.net ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. Družba Avtonet d.o.o. tudi ne more biti odgovorna za kakršnekoli poškodbe (vključno tiste, ki jih povzročijo virusi) računalniške opreme, mobilnih telefonov ali katerekoli druge aplikacije, s katero je mogoče dostopati do strani, zaradi vašega obiska strani ali kakršnekoli njene uporabe.
Družba Avtonet d.o.o. ne more biti odgovorna za nikakršno škodo kakršnekoli vrste, ki bi utegnila nastati zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe www.Mornar.net. Družba Avtonet d.o.o. se bo trudila za pravilnost, ažurnost in popolnost podatkov, vsebovanih na teh straneh, vendar ne prevzema nikakršne odgovornosti o njihovi pravilnosti, ažurnosti in popolnosti.
Omejitev odgovornosti - oglasi
Družba Avtonet d.o.o. ne prevzema nobene odgovornosti za resničnost objavljenih podatkov, ki jih vpisujejo trgovci ali fizične osebe kot oglaševalci / prodajalci. Vsak dogovor o nakupu / prodaji plovila oz. predmeta, objavljenega na straneh www.Mornar.net, je dogovor zgolj med kupcem in prodajalcem, ki plovilo/predmet prodaja in ne povzroči nikakršnega posrednega ali neposrednega pogodbenega odnosa med kupcem, prodajalcem ter podjetjem Avtonet d.o.o..
Za celotno vsebino oglasa, vključno s posredovanimi fotografijami ter navedbo pravilnih kontaktnih podatkov odgovarja izključno oglaševalec oz. oseba, katera oglas odda v objavo.
Oglaševalec se tudi strinja, da se v izogib nepooblaščenemu kopiranju vse fotografije, objavljene na straneh www.Mornar.net, v desnem spodnjem kotu ali kakorkoli drugače označijo z oznako Copyright (C) www.Mornar.net ali drugo oznako

Družba Avtonet d.o.o. si pridržuje pravico do neobjave ali izbrisa objave celotne vsebine ali kateregakoli dela oglasa, v kolikor je ta neprimernen, vsebinsko sporen, zavajajoč ali kakorkoli neprimeren za objavo po kriteriju uredništva www.Mornar.net.
Tipični primer spornih ali neustreznih vsebin:
 • nepravilno objavljeni kontaktni podatki (primer:GSM v polju PRODAJALEC ali OPOMBA)
 • neresnični kontaktni podatki
 • ponudbe komercialne linije 090
 • oglas posredniške ponudbe oz. ponudbe iz tujine brez ustreznega dogovora o posredovanju (primer: kopiranje oglasov iz tujih medijev)
 • oglaševanje storitvene dejavnosti
 • oglaševanje privezov
 • oglas z neprimerno ali avtorsko sporno fotografijo (primer: kopiranje fotografije iz drugega medija)
 • vsebinsko neprimeren oglas (oz. t.i. smetenje posamezne rubrike)
 • podvajanje oglasa iste vsebine oz. ponudbe istega plovila
 • oglas ki ne ponuja PRODAJE plovila ali navtičnega motorja (npr. oglas tipa KUPIM,...)
 • oglas ki ne ponuja POSAMIČNE PRODAJE temveč splošno ponudbo prodajalca
Prav tako ni dopustno, da se v oglaševanju posamezne ponudbe pod oznako znamke/modela/tipa vpisujejo podatki, ki ne označujejo znamke/modela/tipa, npr.: AKCIJA, GARANCIJA, KREDIT, UGODNO, ODLIČEN...!

Oglaševalec z oddajo oglasa prevzema tudi celotno kazensko in odškodninsko odgovornost, povezano z oddajo, urejanjem, brisanjem in vsebino celotnega oglasa ali kateregakoli dela vsebine oglasa.
Omejitev odgovornosti - plačane vsebine in objave
Družba Avtonet d.o.o. si pridržuje pravico do takojšnje zavrnitve objave, izbrisa objave ali zavrnitve dostopa do uporabniškega računa v primeru zamude pri plačilu objave. V omenjenem primeru si pridržujemo tudi pravico do takojšnje prekinitve naročniškega razmerja z neplačnikom. Ravno tako si pridržujemo pravice do zavrnitve objave ali zavrnitve dostopa do uporabniškega računa trgovcu, ki ima evidentirano pomanjkanje sredstev na računu v Evidenci o neporavnanih obveznostih Banke Slovenije. Pridržujemo si tudi pravico do zavrnitve registracije trgovca - družbe, ki je preko povezanih družb (isti so-ustanovitelji, družbeniki, odgovorne osebe...) že oglaševala na straneh www.mornar.net, obveznosti pa niso bile v celoti poravnane.
Nedopustna uporaba
Za nedopustno uporabo strani www.Mornar.net se šteje:
 • poskus pridobitve in uporabe dostopa, ki je bil dodeljen drugemu uporabniku
 • namerno motenje in onemogočanje dela drugih uporabnikov omrežja
 • uničevanje in spreminjanje podatkov, ki so v lasti drugih uporabnikov
 • kršenje tajnosti ali objava podatkov, ki so v lasti drugih uporabnikov
 • objava in pošiljanje podatkov, ki kršijo avtorske pravice
 • ustvarjanje, pošiljanje ali objavljanje podatkov z žaljivo, neprimerno ali pornografsko vsebino
 • posredovanje lažnih ali zavajajočih osebnih podatkov pri oddaji / urejanju oglasne vsebine
 • uporaba programov ali postopkov, katerih namen ali posledica je krnenje integritete in stabilnega delovanja računalnika, računalniškega sistema ali omrežja
Oglaševalec se strinja, da se za potrebe spora ob oddaji oglasa zabeleži datum in ura oglasa ter IP številka oz. naslov izvora ter da se v primeru suma, da je prišlo do nedopustne uporabe, kaznivega dejanja ali da je potreben sodni pregon dejanja, navedeni podatki posredujejo ustreznim službam.
Omejitev uporabe informacij in gradiv
Informacije in gradiva, ki so prikazana na tej strani, lahko naložite z mreže za vašo osebno domačo rabo, pri čemer ne smete spreminjati označb avtorskih pravic, drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine ali obvestil o drugih pravicah. Dovoljeno je nalaganje in tiskanje informacij in gradiv z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne namene. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in gradiv na www.Mornar.net ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršenkoli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja Avtonet d.o.o., je prepovedano. Pravtako je prepovedana uporaba kateregakoli elementa www.Mornar.net za kakršnekoli druge namene, kot za izključno osebno, nekomercialno, domačo rabo.

Družba Avtonet d.o.o. ne odgovarja za obliko in vsebino spletnih strani, ki so na kakršenkoli način povezane z www.Mornar.net. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih strani je odgovornost družbe Avtonet d.o.o. za vse primere izključena.
To pravno obvestilo lahko družba Avtonet d.o.o. kadarkoli spremeni in je za uporabnike zavezujoče v vsakokratni spremenjeni obliki, zato priporočamo, da jih v primeru uporabe spremljate na teh straneh. Z uporabo te strani ste izkazali in potrdili, da ste seznanjeni z našimi pogoji in da se z njimi strinjate.
Uporaba strani v nasprotju z navedenimi pravili je prepovedana. Uporabnik, ki uporablja strani na način, ki je v nasprotju z navedenimi ravili, je v celoti materialno in odškodninsko odgovoren.
Varstvo podatkov
Družba Avtonet d.o.o. avtomatsko zbira podatke o uporabi teh strani, predvsem podatke, katere strani so največkrat obiskane, koliko obiskovalcev dnevno obišče te strani in koliko časa obiskovalci ostanejo na posamezni strani. Ti podatki ne omogočajo vpogleda v osebne podatke uporabnikov. Družba Avtonet d.o.o. podatke o obiskanosti www.Mornar.net uporablja za lastne potrebe.
O pravnem obvestilu
Družba Avtonet d.o.o. lahko te strani spremeni kadarkoli in brez predhodnega obvestila in ne prevzema nikakršne odgovornosti za posledice teh sprememb.
ZADNJIH 100 PONUDB VAŠI OGLASI NAVTIČNE POVEZAVE
T: 05 / 67 13 707
F: 05 / 67 13 701
E: info@mornar.net
PORTOROŽ, Obala 77
Motorna plovila Oddaj nov oglas Charter Last Minute ponudbe
Jadrnice Uredi svoj oglas
Gumenjaki Katalog novih plovil
Vodni scooterji BROKERJI OSTALO
Motorji Prijava v sistem Pravno obvestilo
Oprema Registracija novega trgovca Piškotki na www.Mornar.net
Cenik oglaševanja