Motor Boats SAVER
Saver 750 WALK AROUND - Akcijska cena2019 for sale: 28694.-EUR
Saver
750 WALK AROUND - Akcijska cena

28.694 €

TAX incl.

YEAR
New
LENGTH
7,75 m
Saver 690 CABIN SPORT - Akcijska cena2019 for sale: 31036.-EUR
Saver
690 CABIN SPORT - Akcijska cena

31.036 €

TAX incl.

YEAR
2019
LENGTH
7,1 m
Saver MANTA 620 CABIN - Akcijska cena2019 for sale: 20008.-EUR
Saver
MANTA 620 CABIN - Akcijska cena

20.008 €

TAX incl.

YEAR
New
LENGTH
6,4 m
Saver 650 CABIN SPORT - Akcijska cena2019 for sale: 26644.-EUR
Saver
650 CABIN SPORT - Akcijska cena

26.644 €

TAX incl.

YEAR
New
LENGTH
6,6 m
Saver MANTA 21 FISHER DELUXE2019 for sale: 29524.-EUR
Saver
MANTA 21 FISHER DELUXE

29.524 €

TAX incl.

YEAR
New
LENGTH
6,6 m
Saver 590 CABIN FISHER2019 for sale: 21899.-EUR
Saver
590 CABIN FISHER

21.899 €

TAX incl.

YEAR
New
LENGTH
5,95 m
Saver 655 WALK AROUND2019 for sale: 27084.-EUR
Saver
655 WALK AROUND

27.084 €

TAX incl.

YEAR
New
LENGTH
6,44 m
Saver 580 OPEN2019 for sale: 12668.-EUR
Saver
580 OPEN

12.668 €

TAX incl.

YEAR
New
LENGTH
5,85 m
Saver 700 WALK AROUND2019 for sale: 32208.-EUR
Saver
700 WALK AROUND

32.208 €

TAX incl.

YEAR
New
LENGTH
7,4 m
Saver 590 CABIN2019 for sale: 20618.-EUR
Saver
590 CABIN

20.618 €

TAX incl.

YEAR
New
LENGTH
5,95 m
Saver 520 OPEN2019 for sale: 11346.-EUR
Saver
520 OPEN

11.346 €

TAX incl.

YEAR
New
LENGTH
5,3 m
Saver 750 CABIN2019 for sale: 44774.-EUR
Saver
750 CABIN

44.774 €

TAX incl.

YEAR
New
LENGTH
7,75 m
Saver 870 WALK AROUND2019 for sale: 52338.-EUR
Saver
870 WALK AROUND

52.338 €

TAX incl.

YEAR
New
LENGTH
9 m
Saver 560 WALK AROUND2019 for sale: 20130.-EUR
Saver
560 WALK AROUND

20.130 €

TAX incl.

YEAR
New
LENGTH
5,6 m
Saver 830 CABIN2019 for sale: 66000.-EUR
Saver
830 CABIN

66.000 €

YEAR
New
LENGTH
8,3 m
Saver 19 OPEN2019 for sale: 15372.-EUR
Saver
19 OPEN

15.372 €

TAX incl.

YEAR
New
LENGTH
5,75 m
Saver Manta 21dc Fisher1998 for sale: 15000.-EUR
Saver
Manta 21dc Fisher

15.000 €

YEAR
1998
LENGTH
6,5 m
Saver 690 cabin2007 for sale: 29000.-EUR
Saver
690 cabin

29.000 €

TAX incl.

YEAR
2007
LENGTH
6,98 m
Saver 300 DELUXE2019 for sale: 81740.-EUR
Saver
300 DELUXE

81.740 €

TAX incl.

YEAR
New
LENGTH
9 m
Saver 280 CABIN2019 for sale: 85400.-EUR
Saver
280 CABIN

85.400 €

TAX incl.

YEAR
New
LENGTH
8,35 m